ZOBACZ NAJNOWSZE SEZONY

Jedność w Chrystusie

W czwartym kwartale 2018 roku tematem przewodnim będzie „Jedność w Chrystusie” Celem tego studium jest dostarczenie biblijnych instrukcji dotyczących chrześcijańskiej jedności — przeznaczonych dla nas...

Przygotowanie na czas końca

W drugim kwartale 2018 roku tematem przewodnim będzie „Przygotowanie  na  czas końca” W gruncie rzeczy skoncentrujemy się na Jezusie, ale w kontekście czasów końca i przygotowania na nie. Owszem, musi...

Szafarstwo – pobudki serca

W tym kwartale przyjrzymy się szafarstwu oraz temu, czego uczy nas ono o życiu zgodnym z wolą Bożą, w tym o wolności od umiłowania świata we wszelkich jej przejawach. Szafarstwo to codzienny i praktyc...

Paś owieczki moje

W tym kwartale studiować będziemy dzieło Ducha Świętego i przekonamy się, jak ważna jest Jego rola w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Duch Święty, będąc Bogiem, zna Boga jak nikt inny nie może, a...

Duch Święty

W tym kwartale studiować będziemy dzieło Ducha Świętego i przekonamy się, jak ważna jest Jego rola w naszym chrześcijańskim doświadczeniu. Duch Święty, będąc Bogiem, zna Boga jak nikt inny nie może, a...
KWARTALNIK
LEKCJE BIBLIJNE
poznaj historie

Z ŻYCIA WZIĘTE