ZOBACZ NAJNOWSZE SEZONY

Księga Daniela Zobacz więcej

Księga Daniela

Żyjąc u końca proroczej linii czasu tego świata, widzimy wyraźnie, że Księga Daniela trafnie przepowiedziała wszystkie ziemskie imperia, a więc mamy mocny powód, by ufać, że nastanie także to król...
KWARTALNIK
LEKCJE BIBLIJNE
poznaj historie

Z ŻYCIA WZIĘTE