ZOBACZ NAJNOWSZE SEZONY

Księga Daniela Zobacz więcej

Księga Daniela

Żyjąc u końca proroczej linii czasu tego świata, widzimy wyraźnie, że Księga Daniela trafnie przepowiedziała wszystkie ziemskie imperia, a więc mamy mocny powód, by ufać, że nastanie także to król...

Czas na rodzinę

W tym kwartale będziemy uczyć się o biblijnych zasadach, które (jak mamy nadzieję i o co się modlimy) mogą pomóc nam w kształtowaniu silnych rodzin na każdym etapie życia w tym upadłym świecie. Każdy ...
KWARTALNIK
LEKCJE BIBLIJNE
poznaj historie

Z ŻYCIA WZIĘTE